Consultes públiques

Les Consultes Públiques són una iniciativa per potenciar la participació ciutadana en els afers municipals i és un pas més cap a una administració pública més transparent i més oberta i des des del 2 d’octubre de 2016, la consulta als ciutadans és un tràmit de compliment obligatori per a tots els consistoris, segons estableix la Llei 39/2015 que regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segons aquesta mateixa norma, és imprescindible que abans d’aprovar cap ordenança o reglament, els ciutadans hagin pogut conèixer-la i fer-hi aportacions que, també segons estableix la llei, no seran vinculants. Malgrat això, l’equip de govern de l’Ajuntament de Castellbisbal sí que es compromet a estudiar totes les aportacions que s’hi facin i a tenir-les en consideració.

Darrera actualització: 7.10.2022 | 10:54
Darrera actualització: 7.10.2022 | 10:54