Certificat de silenci administratiu

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 16:59

Aquest tràmit permet sol·licitar el certificat que acredita l'existència d'un acte administratiu produït per silenci administratiu, és a dir, que s'ha produït perquè l'Administració competent no ha resolt de manera expressa un procediment iniciat a sol·licitud de les persones interessades dins del termini màxim establert per dictar i notificar la resolució. Art. 24 39/2015

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Transversal

Qui pot sol·licitar-ho:


Cal aportar:

  • Dades identificatives de la petició / sol·licitud del procediment iniciat a instància de la persona interessada.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 30.11.2021 | 23:41