Compra d'entrades i abonaments

Divendres, 26 de novembre de 2021 a les 17:37

Aquest tràmit permet adquirir entrades a les diferents activitats d'àmbit municipal.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini.
No existeix un període específic.

Cost:

Variable en funció de l'activitat; Si poden aplicar descomptes

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Cultura

Cal aportar:

  • En cas que apliqui, documentació acreditativa del dret al·legat per a gaudir d'alguna de les bonificacions econòmiques previstes en els serveis o activitats ofertades.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 29.11.2021 | 12:36