Llicència provisional d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives i d'establiments de règim especial

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 18:49

Aquest tràmit permet a aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat en establiments fixos oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives i d'establiments de règim especial, tramitar la llicència provisional.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons l'Ordenança Fiscal número 10

Termini de resposta:

El termini de resolució és de 3 mesos des de la seva sol·licitud sense haver estat resolta expressament la llicència o l'autorització provisional, la persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud. Una vegada passats tres mesos des de la seva sol·licitud sense haver estat resolta expressament la llicència o l'autorització provisional, la persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Indústria i Activitats

Cal aportar:

  • Dades de l'expedient de llicència ambiental referit
  • Documentació que acredita l'esmena de deficiències detectades en l'acta de control inicial

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 19.04.2023 | 16:53