Denúncia per l'incompliment de les normes de sostenibilitat ambiental

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament una incidència que pot constituir una presumpta infracció de les normes de sostenibilitat ambiental que poden afectar el medi ambient (per exemple, contaminació atmosfèrica, lumínica, d'aigües residuals, sorolls o residus).

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït; Les inspeccions de sorolls en què es constati que no hi ha hagut incompliment dels nivells sonors, s'aplicarà la taxa a la persona que hagi sol·licitat la medició

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Medi Ambient

Observacions:

La denúncia es pot fer a través de la APP Castellbisbal.

Cal aportar:

  • Documentació rellevant per a complementar la denúncia presentada

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 1.12.2021 | 09:24