Sol·licitud d'autorització per a realitzar activitats de foc (correfocs) amb pirotècnica

Divendres, 26 de novembre de 2021 a les 16:11

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament l'autorització per a la realització d'una activitat amb ús de pirotècnia.

Qui ho pot sol·licitar:

Entitats inscrites al registre municipal

Quan es pot realitzar:

Com a mínim, un mes abans de la celebració de l'acte.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria

Servei responsable:

Cultura

Observacions:

Caldria afegir els documents referents: organitzador, participants locals i participants extern

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud d'autorització per organitzar activitats culturals de foc a Castellbisbal

  Recordeu validar-lo un cop omplert completament i deseu-lo al vostre ordinador

 • Relació dels tipus d'artificis pirotècnics que s'utilitzaran

  Certificat de l'empresa de pirotècnia amb la descripció dels articles i del seu funcionament.

 • Documentació acreditativa dels RGCE i dels CRE dels integrants de la colla

  Aquesta documentació ha d’estar actualitzada a data de la presentació de la documentació. El RGCRE, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de la Instrucció Tècnica Complementària núm. 18, del vigent Reglament d'Articles Pirotècnics i cartutxeria (Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, BOE núm. 113, de 8 de maig). El CRE, d’acord amb el programa establert a la Instrucció Tècnica Complementària número 18 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 563/2010, de 7 de maig.

 • Certificat de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

  Ha de cobrir possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva.

 • Comprovant de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
 • Certificat de la pòlissa d’accidents individual necessària en cas de membres menors
 • Comprovant de pagament de la pòlissa d’accidents individual
 • Còpia del document de comunicació o sol·licitud d’autorització de crema, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  Aquesta s’ha de presentar prèviament a la Generalitat.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 15.06.2022 | 09:00