Inscripcions Juliol Màgic (presencials)

Dimarts, 17 de maig de 2022 a les 16.00 h

A Can Margarit

Documentació que cal adjuntar

  • Full d'inscripció
  • Full d'autoritzacions i de protecció de dades
  • Full de declaració responsable i fitxa mèdica
  • Fotocòpia full de vacunes (en el seu defecte, informe mèdic conforme l'infant està sa)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Si s'escau, fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
  • Certificat bancari del número de compte on es faran els cobraments

Si no es presenta tota la documentació degudament emplenada i signada, la reserva de la plaça quedarà anul·lada.

Jardins de Can Margarit

Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 12.05.2022 | 11:42