Acta de la Junta de Govern Local del 17 de juliol de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per ratificar el Decret núm. 2020/1396, de 8 de juliol, pel qual es resol concertar arrendament

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Casal Cultural i Recreatiu

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació corresponent a la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per al pagament del lloguer del l’habitatge

Acord per aprovar la finalització del període de suspensió, motivada per les mesures adoptades pel COVID-19,  del contracte de serveis de tallers de l’Espai de la Plaça

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació dels serveis de treball socioeducatiu i preventiu amb adolescents i joves en medi obert

Acord per aprovar l’expedient de tramitació ordinària per a la contractació dels serveis d’esporga anual dels arbres en carrers i jardins

Acord per aprovar l’expedient ordinari per a la contractació del servei auxiliar de col·laboració en la intervenció municipal en les obres privades a Castellbisbal

Acord per aprovar la resolució del contracte formalitzat per l’execució de les obres de millora i reparació de trams de voreres en el nucli, urbanitzacions i polígons industrials

Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.09.2020 | 10:55