Acta de la Junta de Govern Local del 25 de setembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció dels fons de prestació extraordinari dels serveis locals d'ocupació en el marc del Catàleg de serveis 2020 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023"

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció del fons de prestació Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empreses en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”

Acord per aprovar la concurrència a la convocatòria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de subvencions per a l’execució de carrils bici i altres vies pedalables  dins de l’àmbit territorial de l’AMB, i l’execució  del carril bici: Avinguda Molins de Rei-El Canyet. Exp. 2020/37/GS

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida Tabalers de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'AMPA de l’Escola Els Arenys

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Escola Benviure

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Elenc Teatral de Castellbisbal

Acord per aprovar la certificació segona i última de les obres per la instal·lació de mesures correctores per adequar el magatzem de l’edifici dels Costals per  a les entitats culturals de Castellbisbal

Acord per aprovar la denegació de l’atorgament de la llicència  municipal per a la divisió horitzontal de l’habitatge existent a la parcel·la del carrer Garbí, 22

Acord per l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per condicionar tres espais per barbacoes en  la finca Parc de les Aigües de Castellbisbal i remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme

Acord per aprovar l’ordre d’enderroc de les obres de reforma d’un edifici unifamiliar entre mitgeres en el carrer Josep Anselm Clavé, 31, sense disposar de l’oportú títol habilitant

Acord d’aprovació de l’establiment de l’ordre de les empreses licitadores del contracte del servei per a la redacció del projecte i la direcció de les obres per a l'adequació de l'edifici municipal entre el carrer Sant Joan i el carrer Sant Marc de Castellbisbal i adjudicar la licitació a la millor proposta qualitat-preu

Assabentat de la sentència 142/2020 de 15 de setembre, emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, per la qual s’estima íntegrament el recurs presentat per SACYR CONSTRUCCION Y SCRINSER, SA contra una resolució de 14 de novembre de 2019 desestimatòria d’un recurs de reposició

Precs i preguntes

Darrera actualització: 11.11.2020 | 13:03