Acta de la Junta de Govern Local del 12 de juny de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per ratificar el Decret núm. 1133/2020, de 5 de juny, d’aprovació de la convocatòria per atorgar les subvencions de la Campanya de Suport a l’Estudiant del curs 2020/2021

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria del 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona, amb l’actuació “Com ser seleccionat a Infojobs”

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria del 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar la renúncia al recurs material “Ja saps què fer l’any que ve?” del catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar la suspensió del cànon de la concessió administrativa per l’ús privatiu de domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de vending en diferents equipaments municipals, fins l’acabament de l’estat d’alarma

Acord per aprovar la convocatòria per al 2020 pel procediment de concurrència no competitiva d’ajuts destinats als centres escolars públics de Castellbisbal per ajudar les famílies en l’adquisició de llibres, material de text i material escolar

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Hobby Garrafot de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AFA de l'Institut-Escola Les Vinyes

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada per assegurar la correcta execució del contracte de serveis de manteniment general de l'Illa Esportiva

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació del servei municipal de cotreball (coworking)

Acord per aprovar la classificació de les empreses presentades i la consideració de la millor oferta qualitat preu per a la contractació dels serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris en l’EBM La Caseta

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació del servei de jardineria de l’Illa Esportiva

Acord per aprovar la finalització del període de la suspensió del contracte de serveis educatius de l’EMB La Caseta motivada pel COVID-19

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de millora i reparació de trams de voreres del nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrials de Castellbisbal

Acord per aprovar la certificació segona i última de les obres de substitució del sistema de climatització dels vestidors del pavelló de l’Illa Esportiva

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística per ampliació de magatzem exterior

Acord per aprovar la incorporació d’una modificació no substancial de la llicència municipal ambiental

Assabentat de la sentència de 9 de març de 2020, dictada per l’Audiència Nacional, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Vuitena, per la qual es desestima un recurs d’apel·lació promogut per l’Ajuntament de Castellbisbal

Precs i preguntes

Darrera actualització: 18.09.2020 | 12:28