Acta de la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del decret de concórrer al Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Acord per aprovar concórrer a la concessió de subvencions per a la contractació d'espectacles professionals

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'Escola Bressol Municipal La Caseta

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Colla Gegantera

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Club Boxeo Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Benviure

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Petanca Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Handbol Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Korfbal Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Institut Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'IE Les Vinyes

Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció a cursos d'ofimàtica en línia 2020

Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció a cursos d'idomes 2020

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres per instal·lar mesures correctores per adequar el magatzem d'Els Costals.

Acord per aprovar la liquidació del contracte de serveis per a la Promoció Econòmica, lot 2, Comerç

Acord per aprovar la modificació del contracte de serveis per a la gestió del casal infantil El Mirador

Acord per aprovar l'expedient ordinari i els plecs de clàusules administratives particulars per  a la contractació dels serveis de jardineria de l'Illa Esportiva.

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions complexes dels edificis municipals.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de concessió del servei públics municipal de casal d'estiu

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de la concessió del servei de retirada, trasllat i dipòsit dels vehicles declarats abandonats i fora d'ús per al seu posterior desballestament

Acord per aprovar definitivament el projecte de reurbanització del passatge entre el c. Santa Rita i el c. Electrònica

Acord per aprovar ordre d'enderroc

Acord per aprovar la signatura d'un nou contracte de tractament de residus amb l'AMB

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts al transport dels i de les joves en la seva educació postobligatòria

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 02.03.2020 | 13:51