Acta de la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Acord de ratificació del Decret 2019/1788 de 30/07/2019 pel qual s’aprova atorgar els ajuts socials municipals en concepte de menjador escolar corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2018

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’ADF Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb el Club Handbol Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'Associació de Karate Ryu Kase Ha Catalunya

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'escola Mare de Déu de Montserrat

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'escola Els Arenys

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'AMPA de l'Institut Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'AMPA de l'escola Mare de Déu de Montserrat

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb Potafocs

Acord d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de convocatòria oberta de concurrència no competitiva per l’atorgament d’ajuts destinats als centres escolar públics de Castellbisbal, amb la finalitat d’ajudar les famílies en l’adquisició de llibres, material de text i material escolar de curs 2019/2020

Acord d’aprovació inicial del projecte d’obres de millora de la il·luminació de determinats passos de vianants

Acord d’aprovació d’expedient ordinari per a la contractació del servei de manteniment del maquinari i el subministrament de les llicències d’ús del programari del subsistema de seguretat informàtica

Acord d’aprovació d’expedient ordinari per a la contractació del servei de manteniment de la llicència d’ús, suport d’actualitzacions, assistència tècnica i serveis professionals addicionals per a la solució informàtica que conformen les aplicacions Firmadoc Signatura en Comptabilitat, Firmadoc BPM, Firmadoc Mobile, Acces Res, Accede PMH i Portal (Suite Firmadoc)

Acord d’aprovació d’expedient ordinari per a la contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut

Precs i preguntes

 

 

Darrera actualització: 30.08.2019 | 11:15