Acta de la Junta de Govern Local del 19 de juny de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per ratificar el Decret núm. 1240/2020, de 15 de juny, d’acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya  en el marc de la convocatòria de subvencions per al funcionament de les escoles de música de titularitat de les corporacions locals, corresponent al curs 2017-2018

Acord per aprovar la renúncia als recursos materials destinats a participació ciutadana “Banc de recursos: Com creem sinèrgies en el teixit associatiu? i Quadern de debat familiar” del catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar l’acceptació de subvenció atorgada per l’Oficina de suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya pel projecte "Inventari i documentació dels béns del futur magatzem del Museu de la Pagesia. Última fase”

Acord per aprovar l’acceptació de subvenció atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya pel projecte “Digitalització de cintes d’àudio del Fons Revista Arada dels any 70 i 80”

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció del fons de prestació “Material inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius”, en el marc del catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Cuca de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'AMPA Escola Bressol Municipal La Caseta

Acord per aprovar el conveni subvencional amb els Diables de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Karate Ryu Kase Ha Catalunya de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Associació de Comerciants de Castellbisbal

Acord per aprovar la convocatòria corresponent  a l’exercici 2020 per la concessió de beques als millors expedients de batxillerat

Acord per aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió del casal infantil municipal El Mirador

Acord per aprovar la despesa de subministrament d’aigua per a l’any 2020 dels edificis i instal·lacions municipals

Acord per aprovar els preus públics corresponents a diferents accessos i programes esportius deguts a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de lleure i oci “Deskorda’t” i “Connecta’t” per a adolescents i joves de Castellbisbal

Adhesió a la Declaració-Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Dia Municial de les Persones Regufiades

Darrera actualització: 18.09.2020 | 13:16