Preus públics per a activitats municipals d'àmbit divers

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 22

Reguladora del preu públic per activitats de caràcter cultural, musical, social, juvenil, esportiu, socio-sanitàries, mediambientals, publicitat, escola bressol, centre de dia i altres activitats municipals

Ordenança aprovada durant el ple del 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

Preus públics vigents del curs de manipulador d’aliments aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents de l’Escola Bressol Municipal aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents del Casal Infantil El Mirador aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents del centre de dia El Serral aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents d'altres serveis personals vinculats al centre de dia El Serral aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents dels Tallers del Casal de la Gent Gran aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents dels actes organitzats per Serveis Socials i Cooperació i Equitat a Els Costals aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents de l'Espai d'Adults aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents de les activitats i venda d’articles de l’Àrea de Cultura aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics vigents dels espectacles infantils a l'auditori d'Els Costals aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 16 de desembre de 2022.

Preus públics vigents de les activitats juvenils aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics per venda de llibres de l'Arxiu Municipal aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Preus públics dels cursos de Promoció Econòmica aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

 

Darrera actualització: 31.01.2024 | 09:40