Preus públics per a activitats municipals d'àmbit divers

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 10:20

Ordenança fiscal número 22

Reguladora del preu públic per activitats de caràcter cultural, musical, social, juvenil, esportiu, socio-sanitàries, mediambientals, publicitat, escola bressol, centre de dia i altres activitats municipals

Ordenança aprovada durant el ple del 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

Preus públics vigents del curs de manipulador d’aliments aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017

Preus públics vigents de l’Escola Bressol Municipal aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 8 de juliol de 2022

Preus públics vigents del Casal Infantil El Mirador aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017

Preus públics vigents del centre de dia El Serral aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017

Preus públics vigents d'altres serveis personals vinculats al centre de dia El Serral aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada l'1 d'octubre de 2021

Preus públics vigents dels Tallers de l’Espai de La Plaça aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017

Preus públics vigents dels actes de Benestar Social a Els Costals aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017

Preus públics vigents del curs de preparació a les proves d’accés CFGS i CFGM i GES aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 5 de desembre de 2018

Preus públics vigents de les activitats i venda d’article de l’Àrea de Cultura aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 4 de novembre de 2022

Preus públics vigents dels espectacles infantils a l'auditori d'Els Costals aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 16 de desembre de 2022

Preus públics vigents de les activitats juvenils aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 29 d'octubre de 2021

Preus públics per venda de llibres de l'Arxiu Municipal aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 29 d'octubre de 2021

Preus públics dels cursos de conducció de carretons elevadors de Promoció Econòmica aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 10 de febrer de 2023

Preus públics dels cursos d'Excel nivell mitjà de Promoció Econòmica aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 4 de març de 2022

Preus públics dels cursos d'idiomes per a les persones usuàries de la Borsa de Treball aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 5 de gener de 2023

Preus públics dels cursos d'Ofimàtica on line per a les persones usuàries de la Borsa de Treball aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 5 de gener de 2023

Preus públics dels cursos d'entorn Google de Promoció Econòmica aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 20 de gener de 2023

 

Darrera actualització: 07.03.2023 | 08:33