Preu públic per l'ús de la Deixalleria

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 09:25

Ordenança fiscal número 33

Reguladora del preu públic per la utilització de la Deixalleria municipal

Ordenança aprovada durant el ple del 30 d’octubre de 2012 i en vigor des de l'1 de gener de 2013

Preus púbics vigents aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 4 de novembre de 2022

Darrera actualització: 07.03.2023 | 08:35