Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 10:42

Ordenança fiscal número 18

Reguladora de la taxa sobre expedició de documents administratius, per la utilització de documentació municipal i per la reproducció de documents dipositats a l’arxiu municipal de Castellbisbal.

Ordenança aprovada durant el ple del 25 d’octubre de 2021

En vigor des de l'1 de gener de 2022

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:39