Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

Dimarts, 4 de febrer de 2020 a les 18.30 h

Què és el PEC?

Un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) busca el compromís ciutadà amb l'educació. Una educació entesa com un procés permanent d'aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que per tant va més enllà de l'escola. És un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant.

Els PEC permeten planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la participació ciutadania elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Els PEC busquen estratègies per a que les administracions, els centres escolars, les famílies i la comunitat sencera treballin conjuntament per a millorar l'escolaritat d'infants i adolescents, l'accés equitatiu a un ús socialitzador i educatiu del seu temps lliure, una educació adequada i permanent per a tota la ciutadania i l'aprenentatge i l'exercici participatiu dels valors democràtics en el dia a dia dels pobles i les ciutats.

Antecedents a Castellbisbal

El 27 de maig del 2014 l’Ajuntament de Castellbisbal va demanar a la Diputació de Barcelona un recurs tècnic per tirar endavant el Projecte Educatiu de Ciutat, d’ara en endavant PEC, i el dia 19 de juny del mateix any la Diputació ens va confirmar la concessió del recurs. Des d’aleshores, s’ha treballat a nivell tècnic amb la cooperativa-ETCS SCLL, que ens dinamitzarà tot el procés i amb els tècnics de la Diputació corresponents a l’àrea de planificació educativa. El dia 28 de juliol del 2014, es va adoptar per unanimitat, el compromís polític als efectes de donar suport a l’elaboració del PEC, compromís que seria l’impulsor de tot el procés, i el lideratge que permetrà mantenir el procés viu.

El dia 29 de gener en sessió del Consell Escolar Municipal el personal tècnic del Departament d’Educació de l’Ajuntament va explicar als seus membres la situació actual del PEC. Es va aprofitar el moment per informar de forma breu del què és un PEC, la seva justificació, els objectius, l’ estat del procés i les actuacions futures. Es va demanar voluntaris per formar part d’una Comissió impulsora, que ja ha començat a debatre sobre les visions de l’educació a Castellbisbal, haurà de preparar una jornada participativa, oberta a la població, i que haurà de tenir interès en continuar durant tot el procés.

Finalitat

Consensuar entre les institucions, les associacions, les entitats i la ciutadania de Castellbisbal les línies polítiques educatives i el que han de ser les actuacions prioritàries en l’àmbit educatiu. Es vol que l’elaboració del PEC impliqui la creació d’un espai de debat i reflexió sobre el que hauria de ser la política educativa del municipi. D’altra banda, un dels eixos del PEC gira al voltant del foment de la participació ciutadana a través de l’educació.

Objectius

 • El PEC com a projecte generador de projectes.
 • Posar l’educació a l’agenda municipal. I deixa a la ciutat un discurs educatiu més innovador i potent.
 • Es document orientador de les polítiques educatives locals. Una mena de “pla de mandat” en educació.
 • Es una eina per tirar endavant accions concretes.
 • Que les entitats i persones siguin conscients de la seva capacitat educadora.
 • PEC com a eina de debat sobre educació i sobre la ciutat.
 • Obrir el camí de coordinació escola-entorn.
 • El PEC esdevé gairebé com una marca “ISO” de qualitat educativa que es pretén estendre a la ciutat.
 • Incrementar i promoure la identitat i el sentit de pertinença al municipi dels seus ciutadans, afavorint la cohesió social.
 • Optimitzar i difondre els recursos existents a la ciutat, tan institucionals com privats, que facilitin desenvolupar la tasca educadora en tots els escenaris socials.
 • Formar els ciutadans per encarar nous reptes de futur dels propers anys.

Qui en forma part?

La Comissió del PEC l'integren persones de diferents àmbits que van manifestar a partir de la Jornada participativa, la seva voluntat de formar-ne part: representants d'entitats, mares i pares, docents i tècnics i tècniques municipals. Aquest grup té la funció de vetllar pel desenvolupament del Projecte Educatiu de Castellbisbal.

Què hi pots fer tu?

Al PEC pots participar de moltes maneres, ja sigui formant part del grup impulsor, participant a les accions que es promouen i es posen en marxa, o bé fent-nos arribar la teva proposta, idea, suggeriment per fomentar Castellbisbal com a ciutat educadora.

Pots contactar amb nosaltres a través del correu pec@castellbisbal.cat

Participa! Necessitem la teva opinió!

Darrera actualització: 21.07.2021 | 10:57