Inscripció com a voluntari

Avís legal

El responsable del tractament de les vostres dades de caracter personal és l'Ajuntament de Castellbisbal amb la finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals i números de contacte) que permetin l'assentament de la sol·licitud al fitxer automatitzat d'Usuaris Serveis Municipals i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament i a la seu electrònica

Món Local Refugiats

#SomRefugi

Darrera actualització: 02.11.2020 | 13:37