Modificació / baixa de la llicència de gual per entrada i sortida de vehicles

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:23

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud de baixa de la taxa de gual o la modificació de dades de la taxa de gual. Cal tenir en compte que la baixa comporta el lliurament de la corresponent placa, per tant aquesta no serà efectiva fins l'entrega de la placa a l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
En cas de sol·licitar una nova llicència de gual cal complir amb els requisits següents:L'interessat ha d'estar en possessió de la llicència d'ús del local i, en els casos que sigui necessària, de la llicència d'activitat i l'autorització per a trasllada

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Ordenança de guals i reserves d’estacionament municipal

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud
  • Placa de gual (original)

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar la instància i lliurar-la juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:13