Acta de la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació d'una pròrroga en el termini de justificació per a diverses subvencions atorgades durant l’exercici 2015

Acceptació d'una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a diversos Plans d'Ocupació

Aprovació dels convenis subvencionals per al 2016 amb les entitats:

Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de beques al millor treball de recerca

Aprovació de les justificacions econòmiques de les subvencions concedides al 2015 a les entitats següents:

Concessió de llicència d'obres

Aprovació de les taxes derivades de la concessió de llicència d'obres

Desestimació dels recursos de reposició formulats contra l’acord de la Junta de Govern Local de 2.03.2016.

 

 

 

 

Darrera actualització: 30.12.2019 | 10:11