Acta de la Junta de Govern Local del 28 d'agost de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’adjudicació del servei auxiliar de col·laboració en la intervenció municipal en les obres privades de Castellbisbal

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte de les obres d’implantació de la primera fase dels horts urbans

Acord per aprovar ordre d’enderroc d’obres (I)

Acord per aprovar ordre d’enderroc d’obres (II)

Acord per aprovar ordre d’enderroc d’obres (III)

Acord per aprovar ordre d’enderroc d’obres (IV)

Acord per aprovar ordre d’enderroc d’obres (V)

Acord per aprovar ordre d’enderroc d’obres (VI)

Acord per aprovar ordre de retirada de terres i enderroc d’obres

Acord per aprovar la correcció de l’error existent en l’acord de concessió de conveni subvencional amb el Club Petanca Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’institut Castellbisbal

Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció al Curs d’operari/a de magatzem

Acord per aprovar la justificació corresponent a la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència concedida per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.09.2020 | 14:04