Acta de la Junta de Govern Local del 3 de juliol de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a EUC Can Costa

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Privada Museu del Tractor d’Època

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Potafocs Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal, La Xarxa

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola Municipal de Música Miquel Blanch

Acord per aprovar l’atorgament de les subvencions per beques als millors treballs de recerca de Batxillerat 2020

Acord per aprovar la finalització de la suspensió, motivada pel Covid-19, del contracte del servei de lleure i oci “Deskorda’t” i “Connecta’t” per a adolescents i joves de Castellbisbal

Acord per aprovar la liquidació definitiva i la devolució de la garantia dipositada pel contracte dels serveis de redacció del projecte bàsic i executiu d’un Skate parc a l’entorn del Parc de l’Ermita de Castellbisbal

Acord per aprovar la modificació del contracte dels serveis de neteja d’edificis municipals (lot 3) “Edificis municipals, mobiliari urbà i vehicles municipals” a causa de les mesures de lluita contra la Covid-19

Acord per aprovar la finalització de la suspensió, motivada pel Covid-19,  del contracte de serveis esportius de l'Illa Esportiva

Acord per aprovar la finalització de la suspensió, motivada pel Covid-19, del contracte de serveis del transport adaptat per a persones amb discapacitat a centres especials de treball i altres

Acord per aprovar la liquidació definitiva i la devolució de la garantia dipositada pel contracte de gestió de la deixalleria municipal

Acord per aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars pel concurs públic per a l’adjudicació de la concessió demanial per a l’ús privatiu del domini públic del Bar i botiga del Centre Cívic de Can Santeugini

Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.09.2020 | 09:40