Acta de la Junta de Govern Local del 6 de novembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil La Xarxa

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració amb l'escola Els Arenys

Acord per aprovar els ajuts/subvencions destinats a l'adquisició de material escolar i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar per al curs 2020-2021.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Agrupació Dones Actives CADA

Acord per aprovar el conveni específic de cooperació educativa entre la Fundació Universitària Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament perquè un alumne realitzi pràctiques acadèmiques al Servei d'Arxiu i Gestió documental

Acord per aprovar l'expedient ordinari i els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del subministrament d'un vehicles turisme elèctric destinat als serveis municipals

Acord per aprovar el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'empresa Autos Castellbisbal, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca

Acord per aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Rubí, l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa Autos Castellbisbal, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els polígons industrials de Rubí i Castellbisbal.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat de taller mecànic i d'electricitat, a la nau del carrer Romaní, 10, consistent en la instal·lació d'il·luminació exterior al pati.

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte del servei de neteja dels centres educatius públics de Castellbisbal

Donar compte de la sentència 142/2020, de 15 de setembre de 20202, del Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona

Donar compte de la sentència número 184/2020, de 29 de setembre de 2020, del Jutjat del Contenciós Administratiu 10 de Barcelona

Precs i preguntes

Darrera actualització: 20.11.2020 | 13:25