Ple Ordinari del dia 26 de gener de 2015


Consulteu l'acta definitiva de la sessió del Ple ordinari del 26 de gener mitjançant el document adjunt a la barra lateral dreta o fent clic aquí.

També podeu consultar la convocatòria i ordre del dia d'aquesta sessió mitjançant el document que trobareu al final d'aquesta pàgina

 

Ordre del dia del Ple del 26 de gener de 2015

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 1 de desembre de 2014

2. Dictamen de l'acord de modificació pressupostària número 1 del pressupost 2015

3. Dictamen d'aprovació de l'acord de desestimació del recurs de reposició formulat contra l'acord plenari de 3 de novembre de 2014 que desestimava la reclamació d'una indemnització formulada per l'empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA

4. Dictamen d'aprovació de l'ampliació del servei de recollida de residus, neteja viària i manteniment d'enjardinat pel que fa a la netja viària dels polígons industrials Los Herreros, Agripina i Llobregat

5. Dictamen d'aprovació del nou plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril

6. Dictamen de l'acord de modificació de la relació de llocs de treball per la determinació del complement específic dels llocs de treball de cap de Benestar Social, treballadors socials, educadors socials i treballadora familiar

7. Dictamen de l'acord de modificació de la Relació de llocs de treball per la creació del Departament de Contractació i Compres i dels llocs de treball de cap de departament, tècnic auxiliar i auxiliar de suport.

8. Dictamen de l'acord d'aprovació del reglament regulador de la Política de Gestió Documental, Accés als Documents i Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal

9. Dictamen d'aprovació de la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Localret, acordada per l'Assemblea General d'aquest consistori

10. Dictamen d'aprovació de l'acceptació del canvi de delimitació de l'ABS Rubí 2 i de la creació de la nova ABS Castellbisbal

11. Control d'òrgans de govern i ratificació dels decrets.

Darrera actualització: 02.11.2015 | 12:21