Convocatòria del Ple ordinari del 30 de novembre de 2020 (telemàtic)

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 26 d’octubre de 2020

2. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 9 del vigent pressupost municipal de 2020

3. Acord per aprovar el pressupost general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021

4. Acord per aprovar, inicialment, la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Castellbisbal corresponent a l’exercici 2021

5. Acord per aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants, referit a l’1 de gener de 2020

6. Acord per aprovar la modificació de la composició dels vocals representants del grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal a les comissions informatives, de seguiment i òrgans municipals.

7. Acord per aprovar la modificació de la composició del vocal representant del grup municipal CUP Castellbisbal al Consell Urbà de Castellbisbal

8. Acord per aprovar el nomenament del Jutge de Pau titular de Castellbisbal

9. Acord per aprovar la modificació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics al comerç restauració, persones treballadores autònomes amb centre de treball obert i amb seu social a Castellbisbal i que, com a consecuència de la declaració de l’estat d’alarma en data 14 de març de 2020 per la situació d’emergència sanitària derivada de la COVID-19 han hagut d’aturar la seva activitat

10. Acord per aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de beques als millors treballs de recerca de batxillerat

11. Acord per aprovar la creació de la Comissió d’estudi per crear el servei i l’establiment de l’activitat econòmica vinculada, de les prestacions adreçades a la gent gran que s’oferirien en l’equipament de la gent gran  

12. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per a la creació d’una empresa pública de serveis municipals.

13. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per a la instal·lació d’espai o zona d’esbarjo per a gossos (pipican-correcan)

14. Moció presentada pels grups d’ERC i PSC per declarar Castellbisbal municipi feminista.

15. Moció presentada pels grups d’ERC, CUP i JxCAT per retirar els honors a Joan Carles I i per reprovar l’actuació del govern espanyol en la seva fugida.

16. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

17. Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 26.11.2020 | 10:00