Convocatòria i ordre del dia del 27 de maig de 2019

Dimecres, 22 de maig de 2019 a les 16:15

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2019

Acord d’assabentat de la renúncia del regidor Sr. Martinelli a la dedicació exclusiva, aprovada pel Ple del 31 de juliol de 2017

Acord d’aprovació de l’autorització de la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada a un treballador municipal

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 22.05.2019 | 16:18