Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 12:05

Ordenança fiscal número 1
Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Darrera actualització: 23.01.2020 | 14:38