Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:42

Ordenança fiscal número 18
Reguladora de la taxa sobre expedició de documents administratius, per la utilització de documentació municipal i per la reproducció de documents dipositats a l’arxiu municipal de Castellbisbal.

Ordenança aprovada durant el ple del 26 d’octubre de 2020

En vigor des de l'1 de gener de 2021

Darrera actualització: 13.10.2021 | 09:01