Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Divendres, 16 de gener de 2015 a les 09:29

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin. 

L'Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions, el pressupost i el programa d'activitat anual. Quan l'entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes de l'Ajuntament, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de Generalitat de Catalunya i als altres registre públics on constin.


Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que representi legalment a l'entitat o associació.

Cal complir els requisits següents:

1. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació.
2. La baixa o modificació s'ha de realitzar també a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat o a altres registres públics.

Cal aportar:

  • Documentació acreditativa de les modificacions de les dades

    Original i còpia.

  • Estatuts de l'entitat o associació

    En cas de modificació dels estatuts (original).

  • Certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques o d'altres registres públics

    Signat pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a (original i còpia). També es pot presentar l' extracte de l'assemblea on s'ha decidit la dissolució.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h. Als mesos de juliol i agost, de 8.30 a 14.00 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.01.2015 | 09:35