Acta de la Junta de Govern Local del 10 de juliol de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la contractació del servei auxiliar de col·laboració en la intervenció municipal en les obres privades a Castellbisbal

Acord per aprovar excloure de la licitació uan de les proposicions formulades en l’expedient per a la contractació dels serveis de sonorització, il·luminació, assistència i regidories, venda d'entrades, atenció al públic i consergeria del centre cultural Els Costals

Acord per aprovar la finalització del període de suspensió del contracte de serveis per a la prestació d’activitat i programes de prevenció de drogodependències a Castellbisbal

Acord per aprovar la finalització del període de suspensió del contracte de concessió del servei públic d’atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral

Acord per aprovar la certificació segona i última del contracte de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic dels carrers de Castellbisbal

Acord per aprovar la designació de directora i coordinadora de seguretat i salut de l’obra per a l’execució de les obres de reurbanització del passatge entre el c. Santa Rita i el c. Electrònica

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació dels serveis educatius infantils del primer cicle i complementaris en l’EBM La Caseta

Acord per aprovar la contractació del servei de manteniment preventiu correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals

Acord per aprovar la liquidació definitiva i la devolució de la garantia dipositada pel contracte de les obres de pas per a vianants sota BV-1501, PK 0,8 en terrenys ADIF-AVE a Castellbisbal

Acord per aprovar el Conveni subvencional amb Moments, Associació de fotografia

Acord per aprovar el Conveni subvencional amb Cuca de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola Benviure

Acord per aprovar la justificació realitzada pel sol·licitant, corresponent a la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència concedida per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Acord per aprovar la justificació realitzada per la sol·licitant corresponent a la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència concedida per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Acord per ratificar el Decret núm. 1377 de 6 de juliol, d’acceptació del recurs tècnic “Pla de resiliencia” del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona

Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.09.2020 | 13:14