Cita per a la renovació o primera expedició del DNI

Dimarts, 17 de juny de 2014 a les 10:50

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI, un document públic que acredita l’autèntica personalitat del seu titular, constituint el justificant complet de la identitat de la persona i que expedeix la Policia Nacional (a l'equip mòbil de la Policia Nacional que es desplaci al municipi).

El DNI és obligatori des dels 14 anys, tot i que pot obtenir-se abans, des de la inscripció del menor en el Registre Civil.

Quin cost té:

Renovació, primera inscripció o pèrdua: 11 € (varia cada any). Modificació de dades sempre que el DNI no estigui caducat: gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI haurà de presentar-se la persona interessada.

Cal aportar:

 • Una fotografia del sol·licitant
 • Certificació literal de naixement per a DNI

  Expedida pel Registre Civil. Només per a la primera expedició de DNI

 • Certificat o volant d'empadronament

 • DNI del pare, mare o tutor legal

  En cas de menors d'edat

 • Certificat d'acreditació de residència

  Sempre que el domicili sigui a l'estranger. Expedit pel Consolat espanyol.

 • DNI anterior

  En cas de renovació

Canals de tramitació:

 • Presencial

 • Telefònicament

  Tel: 93 772 02 25 (De dilluns a divendres, de 08.30 h a 14.30 h)

Darrera actualització: 22.03.2018 | 10:20