Urbanització del carrer de la Lluna

Dilluns, 28 d'octubre de 2019 a les 00.00 h

La urbanització del carrer de la Lluna és un dels projectes urbanístics pendents a Castellbisbal i que l'Ajuntament ha intentat resodlre en d'altres ocasions, però sense que mai s'hagi pogut concretar.

Més informació

19.09.2019

L'Ajuntament adjudica l'estudi geològic que és imprescindible per fer les obres

2019

L'AMB activa la redacció dels projectes de reparcel·lació i d'urbanització

20.12.2018

La Generalitat aprova definitivament la modificació del POUM proposada per l'Ajuntament sense fer-hi cap esmena

28.05.2018

El Ple aprova el projecte de modificació del POUM i el tramet a la Generalitat

19.02.2018

Presentació de la modificació del POUM a tots els veïns i propietaris del sector

2016

S'aconsegueix una subvenció de 600.000 euros de la Diputació de Barcelona per finançar part del cost de les obres

Octubre 2015

L'Ajuntament encarrega a l'AMB la redacció d'un nou projecte de modificació del POUM per ajustar-lo a les prescripcions de la Generalitat

04.06.2012

La Generalitat proposa fer esmenes a la modificació i en suspèn l'aprovació

26.03.2012 

Primera aprovació provisional de la modificació del POUM i tramesa a la Generalitat

19.07.2007

Aprovació del POUM

Darrera actualització: 03.12.2019 | 18:15