Sequera

El protocol d'actuació per situació de sequera comprèn tot un seguit de fases. Durant la vigència d’aquests estats, s’adopten mesures correctores per a intensificar l'estalvi i l'aprofitament de l'aigua d'una manera més efectiva en tots els usos. Aquestes mesures s'apliquen progressivament i de manera seqüencial en funció de l'escenari en què ens trobem, amb l’objectiu d’allargar les reserves hídriques i retardar al màxim l'entrada a l'escenari d'emergència.

Actualment Castellbisbal està en fase d'EXCEPCIONALITAT.

Darrera actualització: 24.05.2024 | 12:45
Darrera actualització: 24.05.2024 | 12:45