Urbanització del carrer de la Lluna

Dilluns, 28 d’octubre de 2019

Amb aquesta actuació al sector conegut com a "Balcó de l'Ermita" es farà la urbanització d'un important eix de comunicació del nucli urbà, que facilitarà l'accés a L'Illa Esportiva, l'Escola Benviure i el parc de l'Ermita. A més, es reformarà tota la façana oest del municipi amb els carrers de la Lluna i Sant Lluc, generant un entorn urbà més integrador i acollidor.

Fase actual: projectes d'urbanització i de reparcel·lació de l'àmbit PAU 02 "Balcó de l'Ermita" en exposició pública.

  • A www.castellbisbal.cat/carrerlalluna es poden consultar de forma telemàtica tots els documents relatius als projectes d'urbanització del carrer de la Lluna, dels dos trams discontinus inclosos dins l'àmbit del "Balcó de l'Ermita" i dels itineraris per a vianants i serveis de la zona verda situada entre el carrer de la Lluna i el carrer de Sant Gregori, així com el corresponent projecte de gestió urbanística de reparcel·lació de l'àmbit PAU 02 "Balcó de l'Ermita".

Inversió prevista: 3.484.495 €


Cronologia

2019

2018

2016

2015

  • L'Ajuntament encarrega a l'AMB la redacció d'un nou projecte de modificació del POUM per ajustar-lo a les prescripcions de la Generalitat

2012

  • La Generalitat proposa fer esmenes a la modificació i en suspèn l'aprovació
  • Primera aprovació provisional de la modificació del POUM i tramesa a la Generalitat

2007

  • Aprovació del POUM
Darrera actualització: 14.06.2023 | 17:40