Obres privades

Aquesta àrea s’encarrega de tramitar les llicències d’obres i de primera ocupació, així com d’inspeccionar les obres existents. Podeu informar-vos dels tràmits necessaris per iniciar obres menors, obres majors i altres consultes a l’apartat de tràmits del web municipal.

A més, disposem d’una guia de tràmits d’obres , que vol ser una eina d’ajuda a l’hora de sol·licitar una llicència d’obres o una comunicació prèvia. S’hi localitzen totes les tipologies d’obres genèriques d’obres classificades segons sigui llicència amb autorització prèvia o comunicació prèvia sense autorització prèvia.

Informació sobre els tràmits

Per a la presentació de qualsevol petició/sol·licitud o de documentació d’un expedient ja en tràmit a l’Ajuntament i que aquest/a estigui dintre el nostre catàleg de tràmits online, us heu d’adreçar a l’Oficina virtual: www.castellbisbal.cat/oficinavirtual 

L’Ajuntament de Castellbisbal us ofereix un servei gratuït a distància per solucionar dubtes i assistència en la tramitació, com presentar una sol·licitud electrònica, configurar un certificat digital, com obtenir-lo, com identificar-se, accedir a una comunicació o notificació electrònica, etc.
Podeu accedir aquest servei trucant al telèfon gratuït 900 772 772, o bé per correu electrònic: oac360@castellbisbal.cat

Consultes sobre expedients en tràmit

Per a realitzar consultes sobre un expedient ja en tràmit o de tipus tècnic, teniu a la vostre disposició l’adreça electrònica del departament d'urbanisme: urbanisme@castellbisbal.cat

Es imprescindible que les vostres consultes us identifiqueu correctament per poder donar-vos una resposta més precisa i entenedora. Indicant les dades següents: identificar l’expedient en tràmit si existeix, adreça de la consulta (nom del carrer i número i/o ref. cadastral), identificació de l’interessat (nom i cognoms) i número de telèfon del mateix.

S’ha de plantejar la consulta el més concretament possible i el nostre departament us respondrà a través d’aquest mateix canal en la major brevetat possible. 

Cal que tingueu en compte que l’adreça electrònica del departament d'urbanisme és un canal informal que no substitueix l’emissió d’un acte administratiu amb motiu d’una petició degudament registrada en el Registre municipal d’entrada de documents de l’Ajuntament. Aquest té com a finalitat la de resoldre dubtes puntuals sobre normativa aplicable o l’estat d’un expedient. No és possible donar una informació global que correspon a l’assessorament de tècnics particulars.  

Relació de tràmits

Darrera actualització: 15.02.2024 | 14:34
Darrera actualització: 15.02.2024 | 14:34