Acta de la Junta de Govern Local del 4 de desembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació del recurs econòmic del projecte Formació a subjectes obligats en la relació electrònica en el marc del Catàleg de Serveis de l'any 2020 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023"

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb l'Associació de Veïns de Costablanca

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb l'Associació de Veïns del carrer Santa Rita

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb Molta Comèdia

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb Diables de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb l'Aula d'Extensió Universitària

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb l'Associació de Propietaris Can Campanyà

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb l'Elenc Teatral

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb Cuca Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb la "Casa de Andalucía" de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional complementari amb l'Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini

Acord per aprovar l'eliminació de la documentació custodiada a l'Arxiu Municipal

Acord per declarar exclosa de la licitació l'oferta presentada, establir l'ordre de les empreses licitadores i adjudicar el contracte de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic de Castellbisbal

Acord per aprovar la liquidació del contracte, la devolució de la garantia definitiva i la garantia complementària dipositades al contracte de les obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord Can Costa

Acord per adjudicar el contracte de subministrament del vestuari de la Policia Local per a l'any 2020

Acord per aprovar l'expedient ordinari i els Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules Administratives per a la contractació dels serveis de publicitat institucional de l'Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar la tramitació per urgència de la contractació del servei d'assistència sanitària preventiva als centres educatius de Castellbisbal

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada per a la correcta execució del contracte de serveis d'esporga d'arbres de carrers i jardins

Acord per denegar la llicència urbanística per a la construcció d'edifici

Acord per concedir llicència urbanística per a l'ampliació de nau industrial

Acord per aprovar la modificació de la Memòria Tècnica per a la contractació conjunta de la redacció de projecte i l'execució de les obres de canvi de lluminàries a tecnologia LED camp de futbol, pistes de tennis i la pista de frontó

Acord per aprovar la certificació sisena i liquidació de les obres de reforma dels vestidors de la zona d'aigües de la pisinca coberta municipal

Acord per adjudicar el contracte del Lot 1 "Instal·lacions tèrmiques" i el contracte del Lot 2"Instal·lacions d'AT, instal·lacions BT, Instal·lacions de senyals febles, portes automàtiques i instal·lacions fontaneria" del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals

Darrera actualització: 11.12.2020 | 13:10