Acta de la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació dels ajuts econòmics i materials del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió Esportiva Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Patínatge Artístic Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Patí Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Tennis Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Esport Motor Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Societat de Caçadors de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AEE IES Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Diables de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Aula d'Extensió Universitària de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Creu Roja Baix Llobregat Centre

Acord per aprovar el conveni subvencionat amb el Futbol Sala Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació de Veïns Santa Rita

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació de Puntaires de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Moments, Associació de Fotografia de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Molta Comèdia

Acord per aprovar la modificació del contracte del lot 2 de serveis del Centre d’ Acollida d’Animals Domèstics (CAAD)

Acord per aprovar la finalització parcial de la suspensió del contracte del servei de neteja i subministrament de material higiènic de l’Illa Esportiva

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores en les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per reforma integral d’oficines

Acord per aprovar  la concessió de llicència d’enderroc de naus industrials

Acord per aprovar la modificació no substancial de la llicència ambiental

Assabentat Decret 2020/944, de 07.05.2020 pel qual es dóna compte del manifest “Cooperació contra el coronavirus”

Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 18.09.2020 | 10:56