Acta de la Junta de Govern Local del 24 de juliol de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a lElenc Teatral de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida l'Associació de veïns La Solana de Can Santeugini

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Els Arenys

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA Institut Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació HIPOFAM

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Hobby Garrafot

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Petanca Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Esport Motor Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Unió Esportiva Castellbisbal

Acord per aprovar la rectificació del redactat del conveni subvencional amb l’Associació de Veïns de Santa Teresita

Acord per aprovar els preus públics dels actes i activitats organitzades a les Jornades per la Igualtat 2020

Acord per aprovar  la modificació del contracte de concessió del servei públic d’atenció a la gent gran en el Centre de Dia El Serral i altres serveis

Acord per aprovar l’aval bancari en concepte de garantia en l’execució de les obres consistents en la reposició del mur de la trinxera del carrer Metal·lúrgia

Acord per aprovar la concessió d’una llicència municipal ambiental per a una activitat logística amb benzinera, rentat de vehicles i taller de reparació de camions

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 21.09.2020 | 12:42