Guia d'activitats i indústria

Si voleu que la vostre empresa consti en aquesta pàgina web, només cal que empleneu aquest document i el feu arribar al Departament  de Promoció Econòmica

Es tracta d'un servei gratuït per a totes les empreses i indústries de Castellbisbal

Comerços i serveis

Serveis professionals

Telèfon
Aigües de Castellbisbal Empresa Mixta, SL (AICSA) 93 772 01 51

Activitats

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis relacionats

Telèfon
Apiaria Vinya i Celler 607 972 291
Avícola Loli, SL 93 744 80 13

Construcció / Activitats especialitzades

Telèfon
Acústica Amida, SLL 93 587 23 07
Alumeli 93 772 18 61

Indústria / Arts gràfiques, edició i reproducció de suports enregistrats

Telèfon
Angel Amores Design 631 35 97 17
Bermont Catalonia, SA 92 772 15 82

Indústria / Fabricació de maquinària i equips mecànics

Telèfon
Aptec, SL 93 685 23 42
Aqua Filtración y Dossificación, SA 93 771 18 55
Basculas Condal S.A. 679 18 16 71
Básculas Condal, SA 93 772 10 63

Indústria / Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

Telèfon
Barcelona Electromagnetic Energy Solutions, SL - Bemens 93 772 05 31

Indústria / Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Telèfon
Alcalá Industrial, SA - Grupo Cosmos 699 132 896

Indústria / Fusta, suro i mobles

Telèfon
Artysan 93772 08 50
Baixmoduls 93 772 48 38
Capdevila MA Fusteria i Col·locacions 93 772 11 58

Indústria / Manufactures diverses

Telèfon
Airbox, SA 93 772 13 47
Barnizados y lacados Marchal 93 653 31 31
Cardenas Desing, SL 93 772 04 51
Carrosseries Esteva, SA 93 772 01 98

Indústria / Metal·lúrgica, acer i productes metàl·lics

Telèfon
Aceros para la Construcción S.A. 93 773 04 00
Alferca, SA 93 772 14 44
Armetal - Virtual Acero, SL 93 682 96 16
BIM Management SL 93 013 28 89

Indústria / Paperera

Telèfon
Cartonajes International, SA (CARTISA) 93 775 12 04

Indústria / Productes alimentaris i begudes

Telèfon
AEB Ibérica, SA 93 772 02 51
Cellers Comellas Bofarull 93 775 90 57

Indústria / Química

Telèfon
Archroma Ibérica, SL 93 817 61 00
Basf Española, SL 93 496 40 00

Indústria / Transformació de plàstics

Telèfon
Al-ca Manipulados Plásticos, SL 937 71 10 38

Venda, Mateniment i reparació de vehicles a motor i motocicletas

Telèfon
Antonio Castro Bravo 93 772 04 98
CTC - Centro Técnico Castellbisbal, SL 93 772 01 78

Serveis / Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç (excepte vehicles motor)

Telèfon
Alquibalat, SL 93 586 12 56
Atecvino, SL 618 06 12 59

Serveis / Comerç al detall (excepte vehicles motor)

Telèfon
Carme Sala Botifoll 93 772 00 11

Serveis / Logística, transport i emmagatzematge

Telèfon
Aliance-Broher SL 902 202 100
Almacenes Bemalu, S.A. 93 584 04 29
Amazon Fullfillment S.L.
Autos Castellbisbal, SA 93 772 00 08
Barcelona de Serveis Municipals, SA 93 772 36 91
Catalunya Express, SA 93 772 16 72
Centro Logístico de Tornilleria S.A. 93 772 15 16

Serveis / Venda al detall de combustible per a vehicles de motor

Telèfon
Areas, SA 93 772 48 77
Benzinera Castellbisbal, SL 93 772 32 09

Altres

Telèfon
ADR Higiene S.L. 649425614
AGM Eurousa, SL 93 772 22 27
Aigües de Castellbisbal Empresa Mixta, SL (AICSA) 93 772 01 51
Avacío 937 06 73 89
Barna Gos K9 S.L.U. 902 107 720
Castellbisbal Empresarial 93 772 08 14
Darrera actualització: 15.05.2023 | 13:46
Darrera actualització: 15.05.2023 | 13:46