La carta de presentació

La Carta de Presentació és una eina per a la recerca de feina, es el primer contacte amb l’empresa i generalment acompanya el curriculum vitae. L’objectiu és atraure l’atenció de la persona que ho llegirà, per a què pensi que l’historial que presentem és l’idoni per aquell lloc de treball i d’aquesta manera poder aconseguir una entrevista de feina.

Recomanacions

 • Ha de ser breu, concreta i directa.
 • Ha de ser personal i intransferible.
 • Parlar sempre en positiu: què sabem fer, destacar aquells aspectes del nostre perfil professional que s’adeqüin a allò que estem buscant.
 • Mostratr l’interès per l’empresa i el lloc de treball que sol·licitem.
 • S’ha d’adaptar a cada oferta.
 • Sempre ha d’anar acompanyada del currículum vitae.
 • Ha d’ocupar només un full per una cara.
 • Els fulls han de ser de la mateixa mida que els del currículum vitae.
 • S’ha d’enviar, sempre, l’original i ha d’estar signat a mà.
 • No hi ha d’haver cap error d’ortografia.
 • Mai no ha d’anar grapada al currículum vitae.
 • En la salutació i en el comiat s’han de evitar fórmules excessivament col·loquials o formals; cal usar-les ben neutres.
 • La redacció ha de ser més personal que la del currículum vitae.
 • Com a norma general s’ha de fer a l’ordinador, excepte si la demanen manuscrita.
 • Utilitzeu una bona impressora.

Tipus de cartes

Resposta a un anunci

 • Resposta a una oferta de feina publicada en qualsevol mitjà de comunicació.
 • S’ha de fer referència al lloc de treball ofertat, el mitjà de comunicació i a la data.

Autocandidatura: quan no hi ha oferta de feina. 

 • Per donar a conèixer el teu perfil professional i personal, quin és el teu objectiu professional, perquè t’interessa l’empresa i de quina manera pots ser un valor afegit per a l’empresa.

Carta d’agraïment

 • S’adreça a la persona que t’ha fet l’entrevista per agrair-li la seva atenció i el temps que t’ha dedicat
 • Per recordar que continues interessat en el lloc de treball ofertat. Això farà que et tinguin present i se’n recordin de tu per properes ofertes de feina.
 • Si has actualitzat el currículum, aprofites la tramesa i l’adjuntes.

En trobareu exemples, en els documents adjunts a la barra lateral dreta

Darrera actualització: 16.03.2018 | 13:21
Darrera actualització: 16.03.2018 | 13:21